Tuesday, October 13, 2015

SANTIAGO | MARCOS - Good at Law, And Public Works.

PAGSAMA SAMAHIN NATIN ANG BOTO AT SUPPORT NATIN MGA KABABAYAN

No comments:

Post a Comment